loading

2023.11.09 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Bazylika Świętego Jana na Lateranie jest kościołem katedralnym papieża oraz jedną z czterech bazylik większych Rzymu. Jej nazwa pochodzi od nazwiska Laterana, starożytnego właściciela posiadłości, na której została wybudowana w IV wieku na polecenie cesarza Konstantyna Wielkiego. Stała się ona pierwszą katedrą Rzymu, a przylegający do niej pałac był przez wiele wieków siedzibą papieży. Jej poświęcenia dokonał papież św. Sylwester I w dniu 9 listopada 324 r. Od XII w. w tym właśnie dniu Kościół obchodzi święto upamiętniające jej poświęcenie. Ponieważ jednak już od IV w. uważano tę bazylikę za matkę i głowę wszystkich kościołów, święto to później rozszerzono na cały Kościół katolicki.