loading

2023.11.13 – ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA

Głęboką prawdę o Bogu Zbawicielu pokazali swym życiem pierwsi polscy męczennicy, którzy w Międzyrzeczu oddali swe życie za wiarę. Byli wśród nich dwaj włoscy benedyktyni: Jan i Benedykt, którzy w 1002 r. zamieszkali w pustelni ufundowanej przez króla Bolesława Chrobrego. Bardzo szybko przyłączyli się do nich Polacy, bracia Mateusz i Izaak, a także Krystyn, który spełniał funkcję kucharza. Niestety, 10 listopada 1003 roku erem został napadnięty przez uzbrojonych rozbójników, którzy zrabowali wszystko, co się dało, a mnichów zamordowali. Kiedy zostali schwytani i przesłuchani, mogli zaświadczyć, że wszyscy zakonnicy w obliczu śmierci zachowali się w sposób godny naśladowania. Dlatego papież Jan XVIII już w 1004 r. polecił zaliczyć ich w poczet świętych męczenników.