loading

2023.11.14 – Wtorek 32 tygodnia zwykłego

Zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II chrześcijanie świeccy, w miarę swoich możliwości i wykształcenia, mogą aktywnie włączać się w religijne i społeczne życie Kościoła, pracować na rzecz rozwoju swej wspólnoty, przekazywać osobom niewierzącym orędzie ewangeliczne, uczyć nowo nawróconych podstawowych prawd wiary i zasad moralności chrześcijańskiej, modlić się w sprawach Kościoła powszechnego, troszczyć o materialne wsparcie dla osób zaangażowanych w prace ewangelizacyjne, jak też o pomoc finansową najbiedniejszym. Każdy może dołożyć własną cegiełkę w budowaniu Kościoła i w chrześcijańskiej służbie Jezusowi Chrystusowi. Prośmy Boga, abyśmy umieli dobrze rozpoznać własną rolę w Kościele i właściwie ją wypełniać