loading

2023.11.16 – Czwartek 32 tygodnia zwykłego

Jezus Chrystus w swej Ewangelii objawia Boga jako miłosiernego Króla, który kieruje życiem ludzi, jak ojciec pochyla się nad nimi i oczyszcza ich z grzechów. Szanuje jednak wolną wolę człowieka. Każdemu pozostawia swobodny wybór i daje możliwość osobistego opowiedzenia się za Jego królestwem lub przeciw niemu. Nikt wobec Jego nauki nie może pozostać obojętny, lecz musi podjąć konkretną decyzję: uznać z pokorą Boga za swego króla i żyć zgodnie z Jego prawem, czy z pychą siebie samego traktować jako władcę świata i postępować tak, jakby Boga nie było. My, jako wierzący chrześcijanie, uznajemy Jego władzę nad sobą i zarazem przepraszamy za wszystko, w czym sprzeciwiliśmy się Jego świętym przykazaniom.

jest