loading

2023.11.19 – 33 NIEDZIELA ZWYKŁA

Bóg jest Stwórcą, który nigdy nie opuszcza swego stworzenia, lecz nieustannie mu towarzyszy swą łaską i mocą. Tylko On wie, jaka droga życiowa danego człowieka jest najlepsza, przyniesie mu wewnętrzną radość i na koniec doprowadzi go niezawodnie do szczęścia wiecznego. Objawiając mu tę drogę, zarazem towarzyszy mu przez całe jego życie i na różne sposoby pozwala mu poznać, czy rzeczywiście zmierza do swego celu, czy też nie. Wzywając również nas do wypełnienia określonych zadań, udzielił nam darów wystarczających do wypełnienia tego powołania: byśmy wnosili do swego środowiska dobro, piękno, miłość, radość, prawdę, ład i pokój. Prośmy Boga, abyśmy każdego dnia na nowo umieli rozpoznawać swe życiowe powołanie i wypełniali je jak najlepiej.