loading

2023.11.20 – ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

Józef Kalinowski miał tytuł inżyniera uzyskany w Szkole Inżynierii Wojskowej w Petersburgu. Przez jakiś czas służył w wojsku carskim, gdy jednak w 1963 r. wybuchło powstanie, wziął udział w walkach. Po upadku powstania został aresztowany i skazany na karę śmierci, którą zamieniono na dziesięcioletnią katorgę na Syberii. Po powrocie do kraju wstąpił do karmelitów, gdzie przyjął zakonne imię Rafał. Swą działalnością przyczynił się do odnowy Karmelu w Galicji. Przez wiele godzin służył ludziom w konfesjonale, ujawniając tam wielki szacunek do każdego człowieka i niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem. Był człowiekiem głębokiej modlitwy, wiernym regułom zakonnym oraz gotowym do wyrzeczeń i umartwień. Dziś jest patronem oficerów i żołnierzy, lecz jest też uznawany za orędownika we wszystkich sprawach trudnych, wymagających nadprzyrodzonej pomocy Bożej.