loading

2023.11.21 – OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W apokryfie z II w., Protoewangelii Jakuba, czytamy, że św. Joachim i św. Anna stali się rodzicami Maryi w podeszłym wieku, dlatego oddali Ją na wychowanie i naukę do świątyni, gdy miała zaledwie trzy lata. Choć wydarzenie to nie ma potwierdzenia w żadnych źródłach historycznych, od VI wieku obchodzono w Jerozolimie święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, a w XVI w. zostało ono rozszerzone na cały
Kościół katolicki. Obecnie wspomnienie to wskazuje na ważną prawdę, że Bóg w swych odwiecznych planach przeznaczył Maryję dla wypełnienia wielkiej misji zbawczej, a Maryja ze swej strony całe swe życie ofiarowała Bogu i zawsze była posłuszna Jego woli. Dziś przypomina nam o tym, że również nasze życie należy do Boga, który jako nasz Pan i Stwórca pragnie doprowadzić nas do zbawienia.