loading

2023.11.22 – ŚW. CECYLII

Według starożytnej tradycji Cecylia była szlachetnie urodzoną Rzymianką. Żyła w pierwszej połowie III w. Z miłości do Chrystusa złożyła ślub czystości, chociaż rodzice obiecali już jej rękę bogatemu poganinowi Walerianowi. W przeddzień ślubu nawróciła swego narzeczonego, a potem wiarę w Chrystusa przyjął też jego brat. Gdy w Rzymie wybuchło krwawe prześladowanie, wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską. Święta Cecylia jest patronką chórzystów, muzyków i organistów, powstała bowiem legenda, że grała na organach wodnych, choć jest bardziej prawdopodobne, że tak jak inne panie rzymskie nauczyła się grać na harfie.