loading

2023.11.23 – Czwartek 33 tygodnia zwykłego

Historia ludzkości jest naznaczona wieloma różnymi nawiedzeniami Boga. Bóg przychodzi do człowieka wtedy, gdy najbardziej potrzebuje Jego obecności i wsparcia: tak było w życiu Abrahama i jego potomków, a zwłaszcza w czasie niewoli egipskiej i babilońskiej. Podobnie przyjście Jezusa, Syna Bożego, na świat oraz cała Jego działalność publiczna były czasem łaski i zbawienia, On bowiem zamieszkał między ludźmi przede wszystkim po to, by ukazać im drogę do zbawienia i odnowić ich przyjazne więzi z Panem. Dzisiaj szczególnym czasem nawiedzenia jest każda Msza święta. Jezus Chrystus wciąż na nowo przychodzi do nas w czytanym słowie Bożym oraz pod eucharystyczną postacią Chleba i Wina. Przyjmijmy Go z sercem otwartym i wolnym od grzechu, który nas od Niego oddziela.