loading

2023.11.24 – ŚWIĘTYCH ANDRZEJA DUNG-LAC, PREZBITERA, I TOWARZYSZY

Pierwsi misjonarze chrześcijańscy przybyli do Wietnamu już w XVI wieku. Ich działalność apostolska spotkała się jednak z wrogim nastawieniem władz, a nawet okrutnym prześladowaniem za wiarę. Najwięcej chrześcijan (ok. 300 tysięcy) poniosło śmierć męczeńską za panowania cesarza Minh-Manga w latach 1820-1840. Spośród nich św. Jan Paweł II kanonizował 117 męczenników, do których należało 8 biskupów, 50 kapłanów i 59 świeckich. To liczne grono reprezentuje gorliwy kapłan wietnamski, Andrzej Dung-Lac, który oddał życie po zniesieniu wyszukanych tortur. Ich cierpienia przypominają nam o prawdzie, że Kościół przez wszystkie wieki i na całym świecie spotyka się ze sprzeciwem ludzi nieprzyjaznych Bogu, ale nic nie może go zniszczyć, bo wzrasta i rozwija się dzięki mocy działającego w nim Ducha Świętego.

jest