loading

2023.11.25 – Sobota 33 tygodnia zwykłego

Niezwykłą tajemnicą naszej wiary jest m.in. to, że Bóg, który mieszka w niebie, chce przybliżyć się do człowieka w sposób, który przekracza wszelkie nasze wyobrażenia i oczekiwania. Jak bowiem niegdyś był obecny w świątyni jerozolimskiej, tak teraz mocą swego Ducha jest obecny we wspólnocie wierzących, którzy dzięki temu tworzą duchową świątynię, zjednoczoną w jednej wierze i modlitwie. Przybliżając się coraz bardziej do nas, Bóg również nam ofiaruje możliwość wejścia z Nim w ścisłą wspólnotę duchową. A gdy z miłością odpowiemy na Jego zaproszenie, staniemy się Jego żywym mieszkaniem i wraz z innymi braćmi i siostrami w wierze będziemy tworzyli rodzinę Bożą.

jest