loading

2023.11.26 – JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Jezus w różnych chwilach swej działalności, a zwłaszcza w czasie procesu prowadzącego do skazania Go na śmierć, jednoznacznie stwierdzał, że nie przyszedł na świat, aby założyć w nim jeszcze jedno imperium, bardziej ludzkie i sprawiedliwe od innych państw świata, ale by otworzyć ludzkie serca na królestwo Boże, niosące dar duchowego pokoju i wiecznego szczęścia. Opierając się więc na Jego wypowiedziach, chrześcijanie
mogą i nawet powinni czcić Go jako Króla wszechświata. Jego królestwo ogarnia nie tylko ludzką społeczność, żyjącą na ziemi, ale też niebo i wszystkie mieszkające tam istoty duchowe. Jest On Królem miłosiernym i miłującym całe stworzenie, za które oddał swe życie, dlatego my ze swej strony zawierzamy Jemu swe życie i prosimy, by zawsze nim kierował zgodnie ze swą wolą.