loading

2023.11.27 – Poniedziałek 34 tygodnia zwykłego

W ostatnim tygodniu roku liturgicznego Kościół przypomina nam o tym, że życie doczesne każdego z nas, zarówno ludzi w podeszłym wieku, jak i młodych, nieuchronnie zmierza do swego kresu. Jednakże śmierć, której nikt nie jest w stanie uniknąć, nie oznacza końca naszej egzystencji, gdyż jest ona bramą do innego, wiecznego życia. Na tej drodze naszego ziemskiego pielgrzymowania towarzyszy nam Jezus. Jego obecności możemy w sposób szczególny doświadczyć w czasie Mszy św., w której poucza nas swym słowem i karmi swoim Ciałem. Starajmy się jak najczęściej korzystać z jego zaproszenia na Ucztę Eucharystyczną i obficie czerpać z Jego Boskich Darów

jest