loading

2023.11.28 – Wtorek 34 tygodnia zwykłego

Z każdym dniem i rokiem cały świat się starzeje i zmierza do kresu swego istnienia, a wraz z nim przemija nasze życie doczesne. To wszystko jednak, czym obecnie żyjemy, ma naprawdę głęboki sens, ponieważ każda praca, którą podejmujemy, każde cierpienie, które musimy znosić, i każda chwila, którą przeżywamy dobrze, ma nam pomóc przygotować się na ostateczne spotkanie z Jezusem, naszym Zbawicielem. Gdy zechcemy wraz z Nim uczyć się i pracować, gdy z Nim się nauczymy chorować i cierpieć, gdy będziemy pamiętali o Nim w każdej chwili życia, zobaczymy, że żadna praca i żaden trud nie będzie dla nas zbyt ciężki. Każdego dnia zatem zawierzajmy Mu całe swe życie i prośmy Go, byśmy umieli przeżyć je jak najlepiej.