loading

2023.11.29 – Środa 34 tygodnia zwykłego

Kościół przez wieki aż do naszych czasów nieustannie i w różnych częściach świata doznaje prześladowań. Również nasze pokolenie może zatem utożsamić się z bezpośrednimi słuchaczami Jezusa, którym On zapowiadał nadejście tych cierpień. Zesłany jednak przez Niego Duch Święty wciąż towarzyszy Kościołowi i wspiera go swą mocą, której nie jest w stanie pokonać żadna potęga ludzka. Dzięki tej mocy Kościół trwa przez wieki, a chrześcijanie odważnie głoszą Chrystusa Zbawiciela. Prośmy Ducha Świętego, aby również nas każdego dnia obdarzał swym światłem i mocą, która pozwoli nam wypełnić nasze powołanie życiowe i zlecone nam posłannictwo w świecie.

jest