loading

2023.11.30 – ŚW. ANDRZEJA

Święty Andrzej urodził się w Betsaidzie w Galilei i wraz ze swym bratem Szymonem Piotrem trudnił się rybołówstwem. Był najpierw uczniem Jana Chrzciciela, a potem został powołany przez Jezusa i wszedł do grona Jego dwunastu apostołów. Według niektórych tradycji starożytnych działał w Grecji, według innych natomiast w Azji Mniejszej lub Scytii, w kraju leżącym pomiędzy Dunajem a Donem. W Patras, mieście leżącym przy ujściu Zatoki Korynckiej, został skazany na śmierć na krzyżu ukośnym, od którego przyjęła się nazwa krzyża św. Andrzeja. W Kościele prawosławnym jest jednym z najważniejszych świętych, nazywany Apostołem Słowian. Podobnie jak jego brat Piotr, swą śmiercią świadczy o tym, że droga do królestwa Bożego prowadzi przez krzyż, który nie jest znakiem hańby, lecz zwycięstwa i chluby.

jest