loading

2023.12.06 – Środa 1. tygodnia Adwentu

Tu i ówdzie słyszymy, że każdy jest kowalem swojego losu albo że mamy wziąć swoje życie we własne ręce. Można oczywiście te słowa odczytać wyłącznie jako zachętę do intensywnej pracy nad własną przemianą, wiernością, odpowiedzialnością za dokonywane wybory. Niektórym wydaje się jednak, że są one potwierdzeniem tego, iż każdy człowiek jest panem swojego życia, a wszystko, co się stanie, będzie zależeć wyłącznie od niego samego. Oczywiście, że możemy siłą swojej woli i ciężką pracą osiągnąć wiele, ale bez łaski Boga nie zapali się w nas światło zbawienia, nie dokona się uzdrowienie serca, nie otworzy się nad nami niebo i nie spotkamy Jezusa. To On niech staje się Panem naszego życia.