loading

2023.12.07 – ŚW. AMBROŻEGO

Zdobywanie samej wiedzy, czy naukowych tytułów, nie musi wcale iść w parze z mądrością. Człowiek mądry to ten, który wybiera Boga, słucha Jego wskazań i prawa, przeciwstawia się największej głupocie, jaką jest grzech. Człowiek mądry szuka bliskości swojego Pana, czerpie ze źródła wody żywej, uczy się od Niego miłości. Człowiek mądry decyduje się na to, by rezygnować ze swojego życia, oddawać je innym. Człowiek mądry nie potrafi zatrzymać doświadczenia Boga wyłącznie dla siebie, czuje się przynaglony, by głosić Go wszelkimi możliwymi sposobami tym, których spotka. Dziś Kościół chce nam opowiedzieć na nowo o mądrości św. Ambrożego – gorliwego biskupa, niezwykłego głosiciela Ewangelii, stróża prawd wiary, ale nad wszystko przyjaciela Boga.