loading

2023.12.08 – NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Mówimy, że corocznie przeżywany Adwent ma swoich bohaterów. Są nimi na pewno prorok Izajasz, kapłan Zachariasz wraz ze swoją małżonką – św. Elżbietą, ich cudownie narodzony syn – św. Jan Chrzciciel, św. Józef. I chociaż wspominamy ich również w innych dniach roku liturgicznego, to z pewnością Najświętsza Maryja Panna jest tą, której roli i znaczenia nie da się zamknąć w pojedynczych odsłonach. Wybrana, obdarowana, pokorna, wierna, zachowana od grzechu pierworodnego, ale w tym wszystkim wolna. Jej proste i czyste życie stało się nowym „tak” wypowiedzianym Bogu przez ludzkość. Dzięki Niej znów nad światem otworzyło się niebo. Dzięki Niej Pan przyszedł na ziemię. Dzięki Niej to, co boskie, spotyka się z tym, co ludzkie.