loading

2023.12.11 – Poniedziałek 2. tygodnia Adwentu

Wśród ośmiu błogosławieństw Jezus wylicza również to odnoszące się do szeroko rozumianej czystości, bo nie o ciało tu wyłącznie chodzi. Serce czyste to serce wolne od grzesznych przywiązań czy duchowego brudu grzechu. A im więcej czystości w nas, tym większa szansa na dostrzeżenie w swoim życiu zbawczej obecności dobrego Boga. To oczyszczenie dokonuje się przez świadome wchodzenie w życie sakramentalne, ale i codzienne wsłuchiwanie się, a następnie przyjmowanie słowa, które staje się pośród nas Ciałem. Niech podczas naszej drogi do nieba ożyje w nas, nawróci, obmyje, umocni i uświęci.

jest