loading

2023.12.16 – Sobota 2 tygodnia Adwentu

Z jakim przestajesz, takim się stajesz. To ma znaczenie, wśród jakich ludzi przebywamy, kto nam w życiu towarzyszy, co czytamy i oglądamy, jakim sprawom oddajemy serce, na co poświęcamy najwięcej sił. I z perspektywy czasu słyszymy od innych lub sami dochodzimy do wniosku, że się zmieniliśmy – na lepsze lub gorsze. Kościół dziś modli się, aby w chwili przyjścia Jezusa Chrystusa okazało się, że jesteśmy dziećmi światłości (kolekta). Stawanie się Bożym dzieckiem, dzieckiem światłości nie oznacza tylko wejścia w tajemnicę chrztu świętego, ale długi proces nawracania własnego serca, dokonywania codziennych wyborów, wierne trwanie przy Panu, którego jest trudniej zrozumieć w niepowodzeniach. Nasze małe „tak”, wypowiadane Bogu, powoli, ale skutecznie, przesuwa nas w Jego stronę.