loading

2023.12.24 – 4 NIEDZIELA ADWENTU

Tą czwartą niedzielą zamykamy okres tegorocznego Adwentu. Każdego dnia liturgicznymi modlitwami Kościoła, a pewnie naszymi osobistymi, wołaliśmy do Boga o to, by znów do nas przyszedł, stanął pośród nas i dał się doświadczyć jako ten, który JEST. I chociaż raz jeszcze słowami dzisiejszej antyfony chcemy powielić naszą prośbę: Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego (…), niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela, to nie tylko po to, by w końcu oczami wiary zobaczyć Dzieciątko Jezus. Chcemy w Nim zobaczyć naszego Odkupiciela. Wiemy, że Go potrzebujemy, bo potrzebujemy wyzwolenia, miłosierdzia, światła i łaski zbawienia. To Boże Dziecię przychodzi z bardzo konkretną misją – otworzyć dla nas niebo, co dokona się mocą Jego męki, śmierci i zmartwychwstania.

jest