loading

2023.12.25 – NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA WIGILII

To szczególny wieczór. Budzi naszą czujność, aby uważniej wejść w to misterium, które dokonało się w betlejemskiej grocie i jednocześnie będzie dziś dokonywało się pośród nas. Dotychczasowe doświadczenie życia, nieco intensywniejsze praktyki wiary ostatniego czasu staną się narzędziem pozwalającym poznać nam prawdziwie i na nowo Bożego Syna, który przychodzi, aby nas zbawić (antyfona na wejście). W przeżywaniu tej tajemnicy możemy być tylko obserwatorami i świadkami opisywanych przez Ewangelię scen, albo ich uczestnikami. Tylko w tym drugim przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo na takie spotkanie z małym Jezusem, dzięki któremu będzie mogła dokonać się owocna przemiana naszego serca.

jest