loading

2023.12.26 – ŚW. SZCZEPANA

Tajemnicy najważniejszych wydarzeń, jakich dokonał dla ludzi Zbawiciel świata, nie da zamknąć się w jednym dniu. Kościół daje nam więcej czasu na ich medytację. Wędrując duchowo z pasterzami do żłóbka, śpiewając kolędy, należy jednak w tym zbawczym wydarzeniu dostrzec pewien realizm. Chrystus przychodzi na świat w cieniu krzyża. Jego ziemskie życie krok po kroku zmierzać będzie w stronę Golgoty. I nie chodzi tu o cierpienie dla samej idei, ale o nasze wyzwolenie. Krzyż jest znakiem Bożej miłości gotowej poświęcić dla człowieka wszystko, zwłaszcza swojego Syna. Na tę miłość Boga mamy odpowiedzieć naszą miłością, a wspominając dziś św. Szczepana, pierwszego męczennika, uświadamiamy sobie, że my, ludzie, mimo swej słabości, potrafimy kochać do samego końca.

jest