loading

2024.01.01 – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Maryja dała światu to, co miała najcenniejszego – Jezusa Chrystusa. Pozwoliła, by Bóg posłużył się Nią w dziele zbawienia ludzkości. Jej misja nie skończyła się jednak w momencie narodzin Jezusa. Zgodnie z życzeniem Chrystusa, wyrażonym na krzyżu, Najświętsza Panna stała się też naszą Matką, która do dziś wstawia się za nami u Boga. Pierwszego stycznia Kościół jeszcze raz kieruje nasze oczy na betlejemską stajnię i przypomina nam o cudownym wcieleniu Syna Bożego. Świętując początek roku, czcimy Boże macierzyństwo Maryi, które promieniuje na wszystkie wieki. Bóg zechciał, by Zbawiciel świata nie został stworzony, ale zrodzony przez kobietę i jednocześnie, aby nie naruszył jej dziewictwa. Wyznając wiarę w ten dogmat, dziękujmy za Matkę Jezusa, która przyniosła światu wyczekiwaną i wieczną Światłość.