loading

2024.01.02 – ŚWIĘTYCH BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU

Poznanie Chrystusa czyni człowieka lepszym, szczęśliwym i dojrzałym, co więcej, zdolnym do dawania świadectwa innym. Dziś wspominamy wielkich biskupów i doktorów Kościoła, którzy najpierw sami zafascynowali się Jezusem, a potem głosili Go tym, do których zostali posłani. Dzisiejsi patronowie wskazują na potrzebę przekazu wiary, który jest zgodny z Ewangelią i Tradycją Kościoła. Ich przykład zachęca do refleksji nad tym, czy wiemy, w co wierzymy, i zaprasza do dobrej, rzetelnej formacji duchowej. Nie poprzestawajmy na tym, czego dowiedzieliśmy się w młodości.
Niech nasza wiara rozwija się razem z nami. Chrzest, który przyjęliśmy, zobowiązuje nas do życia godnego dzieci Bożych.

jest