loading

2024.01.03 – 3 stycznia

Przyzwyczailiśmy się do prawdy mówiącej o tym, że Jezus przyjął ludzkie ciało i stał się człowiekiem. Ten fakt nierzadko nie robi na nas większego wrażenia, bo zbyt słabo go rozumiemy. W liturgii powtarzamy, że Chrystus stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Te słowa wskazują na Jego uniżenie i zewnętrzne podobieństwo, ale nade wszystko na to, że On podzielił nasz los, stał się naszym towarzyszem w cierpieniu. Jedynie w taki sposób mógł wysłużyć nam zbawienie. Dziękujmy Mu za tak wielkie zbliżenie się do nas, za to, że nie tylko wydał swoje Ciało, by nas odkupić, ale też, iż tym chwalebnym Ciałem chce nas karmić, swoją łaską uzdatnia nas do przystępowania do Komunii Świętej. Chrystus się uniżył, by nas podnieść i wywyższyć. Dziękujmy Mu jak najczęściej za dar zbawienia i Eucharystii.