loading

2024.01.05 – 5 stycznia

Bóg dał nam swojego Syna. Nie mógł ofiarować niczego cenniejszego. Doceńmy więc świętą obecność Jezusa pośród nas. Przyjmijmy Jego zbawienie, prowadzenie i naukę. Pozwólmy, by wiódł nas po drogach wiary, uczył nas siebie, otwierał nasze oczy na Bożą rzeczywistość. Kim bylibyśmy bez Jezusa? Jak byśmy żyli bez Jego Ewangelii i ofiary na krzyżu? Jeśli teraz w Niego wierzymy i w Nim trwamy, to mamy obietnicę, że także razem z Nim będziemy przebywać w wieczności. Z wiarą wyznawajmy, że Słowo naprawdę stało się Ciałem. Jezus narodził się jako Zbawiciel, On przyszedł na świat, by za nas umrzeć. W tym objawiała się miłość Boga do każdego człowieka. Chrystus przyszedł, byśmy mieli życie, które nie ma końca.