loading

2024.01.06 – OBJAWIENIE PAŃSKIE

Dzisiejsza uroczystość zaprasza nas do uwielbienia Chrystusa. Dziś, choć nie widzimy Go twarzą w twarz, wyznajemy naszą wiarę w Jego wcielenie i objawienie wszystkim narodom świata. W darach ofiarowanych przez mędrców dostrzegamy znaki Jezusowego królowania, boskości i męki, przez którą nas wybawił. Prośmy, by oświecał nas swoim światłem i prowadził po drogach wiary, by doprowadził nas do siebie, do nieba, byśmy tam mogli nieustannie oddawać Mu cześć i chwałę. Prośmy też o wiarę, nadzieję i miłość, by zawsze mieszkały w naszych sercach i były nakierowane na Boga. Nie ustawajmy w Jego szukaniu, nie poprzestawajmy na tym, co już osiągnęliśmy w życiu duchowym.

jest