loading

2024.01.07 – CHRZEST PAŃSKI

Nad Jordanem doszło do objawienia całej Trójcy Świętej. Otrzymaliśmy znaki potwierdzające zbawczą misję Jezusa. Bóg Ojciec, wskazując na Chrystusa, nazwał Go swoim Synem, natomiast zstępujący Duch Święty podkreślił, że On jest Namaszczonym, czyli Mesjaszem. Przyjmijmy prawdę o Chrystusie, objawioną przez niebiosa. Rozważając chrzest Pański, podziękujmy za nasz własny chrzest, przez który staliśmy się dziećmi Bożymi, i żyjmy jego łaską. W kolekcie modlimy się dziś o to, by Jezus, który był podobny do nas zewnętrznie, przemienił nasze wnętrze. Potrzebujemy tej przemiany niezależnie od wieku i tego, kim jesteśmy. Prośmy, by za sprawą Jezusa dokonywała się ona w naszym myśleniu, postępowaniu oraz patrzeniu na Boga, na świat i drugiego człowieka. Współpracujmy z Jego łaską i pozwalajmy, by dotykał w nas tego, co potrzebuje odnowy.

jest