loading

2024.01.08 – Poniedziałek 1 tygodnia zwykłego

Nasze pragnienia mówią o nas samych. Warto co jakiś czas sprawdzić, czy są wśród nich także te dotyczące spraw duchowych, naszych decyzji i zamiarów. Poznanie Bożej woli jest łaską. Rozeznawanie nie jest łatwe, nierzadko kosztuje sporo łez, wymaga wewnętrznej walki. W ślad za nim powinna iść modlitwa prośby o to, byśmy mieli siły ciała i ducha, potrzebne do podołania wyzwaniom, jakie przynosi życie. Warto prosić o Boże światło, które jest potrzebne do dostrzegania tego, co jest dla nas szczególnie ważne i istotne. Nasza ludzka perspektywa bywa mylna i niewystarczająca, potrzebujemy więc Bożego punktu widzenia na to, co przeżywamy, na podejmowanie decyzji, wypełnianie naszych obowiązków. Życie według Bożego upodobania jest możliwe, ale trzeba tego pragnąć.

jest