loading

2024.01.10 – Środa 1 tygodnia zwykłego

Zarówno Samuel, jak i teściowa Piotra zostali podniesieni z łóżka Bożym słowem. Różniły ich tylko okoliczności. Słowo Boga powinno nas stawiać na nogi, mobilizować do nawrócenia i działania. Ono jest światłem na naszych ścieżkach, bo ukazuje prawdę, mądrość i dobro. Szukając pełni życia, zwróćmy się do Boga. Tylko On może wskazać nam drogi, które pomogą rozwinąć nasze człowieczeństwo i ducha. Zobaczmy w Nim źródło życia. Jeśli czujemy się bezsilni, coś zabiera nam chęci do działania, coś nas unieruchamia, zawołajmy do Pana, by nas uzdrowił, podniósł i uzdolnił do piękniejszego i owocniejszego życia. Prośmy Go o życie godne dzieci Bożych, które chcą pełnić Jego wolę.

jest