loading

2024.01.11 – Czwartek 1 tygodnia zwykłego

Daj mu poznać, co należy czynić – modlimy się w dzisiejszej kolekcie. To ważne, by umieć stanąć przed Bogiem i pytać Go pokornie: Panie, co powinienem czynić? Czego Ty ode mnie oczekujesz? Pytanie Boga o zdanie świadczy o naszym zaufaniu w Jego prowadzenie. Warto pytać nie tylko w momencie niewiedzy, zagubienia czy nieumiejętności wyboru. Takie pytania zadawajmy Panu codziennie, bo każdego dnia przychodzi nam rozstrzygać wiele różnych kwestii. Pytajmy Go o zdanie w małych i wielkich sprawach naszego życia. Rozeznawajmy swoje wybory i decyzje w świetle Jego słowa i na modlitwie. Bóg nie zostawia tych, którzy proszą Go o pomoc, biorą pod uwagę Jego wolę, chcą postępować według Jego słowa. Poznawanie Bożej woli jest dla nas bardzo owocne i potrzebne. Nie rozmijajmy się z nią przede wszystkim z miłości do Boga.