loading

2024.01.12 – Piątek 1 tygodnia zwykłego

Udziel siły do wypełnienia poznanych obowiązków – słyszymy po raz kolejny w kolekcie. Nierzadko bywa tak, że znając nasze obowiązki, czy otrzymując jakieś zadania, wewnętrznie czujemy, że one nas przerastają – fizycznie, czasowo, intelektualnie lub emocjonalnie. Odczuwamy, że brakuje nam mocy do podjęcia tego czy innego działania. Prośmy Boga, by nas wspomagał, byśmy z Jego łaską przystępowali do swoich zadań. On
nie zostawia nas samych, zawsze staje po naszej stronie. Z Jego pomocą możemy pokonać to wszystko, co blokuje nas w działaniu. Prośmy o to z zawierzeniem i ufnością w Jego ojcowską dobroć. Jako dzieci Boże mamy prawo na Niego liczyć.

jest