loading

2024.01.13 – Sobota 1 tygodnia zwykłego

Aby godnie Tobie służyli, żyjąc według Twego upodobania – prosimy w dzisiejszej modlitwie po komunii. Oddanie Bogu nie polega na słowach i deklaracjach, ale przede wszystkim na konkretnych postawach i zachowaniu, na braniu pod uwagę tego, czego oczekuje od nas Bóg. On swoją wolę zapisał w Dekalogu i Ewangelii. Pokazał, że ma upodobanie w miłości, czystości, przebaczaniu, szczerości i wierności. Pierwszym, który najpiękniej żył tym, w czym upodobał sobie Bóg, był Jezus. On był posłuszny swemu Ojcu do końca i we wszystkim. Jego mamy w tym naśladować. Jeśli swoje życie będziemy pojmować w kategorii służby Bogu, wtedy nasze spojrzenie na wiele spraw się zmieni. Nie bójmy się porzucić tego, co nas od Pana oddala, i z każdym dniem stawać się być Mu bardziej oddanym.