loading

2024.01.16 – Wtorek 2 tygodnia zwykłego

Kim jest dla nas Bóg? Czy widzimy w nim Tego, który rządzi niebem i ziemią? Na ile poddajemy się Jego wyrokom i je uznajemy? Co rusz zapominamy o tym, że to Pan, a nie my, ma we wszystkim ostatnie słowo. Owszem, często Go nie rozumiemy, nierzadko pytamy, dlaczego nie interweniuje, ale On wie, co robi, bo widzi więcej niż my. Dla Niego każdy moment jest dobry do działania. Jemu nic nie wymyka się z rąk. Pan nie zapomina ani o świecie, który stworzył, ani o człowieku, którego powołał do życia. Wszystko do Niego należy. Wszyscy jesteśmy Jego własnością. Niech nas to raduje, pociesza i umacnia szczególnie wtedy, gdy doświadczamy samotności i przeciwności.

jest