loading

2024.01.20 – Sobota 2 tygodnia zwykłego

Pokój jest łaską i darem Ducha Świętego. Potrzebujemy go w narodach, domach, rodzinach i swoich sercach. Boży pokój jest inny od tego światowego. Nierozerwalnie łączy się z miłością i jednością między ludźmi. Warto o niego prosić, ponieważ ciągle jest dobrem deficytowym, nieustannie odczuwamy jego brak. Nie znaczy to, że Bóg daje nam go za mało. To my niszczymy i gasimy go przez swoje grzechy, żądzę władzy i brak miłości oraz szacunku wobec bliźnich. Ten, kto ma w sercu Boży pokój, wyrzeka się agresji, zemsty i egoizmu, dąży do jedności i współdziałania. Prośmy, byśmy w swoich środowiskach byli narzędziami Bożego pokoju, byśmy nie dali się przekonać do rozłamu i podziałów.

jest