loading

2024.01.23 – Wtorek 3 tygodnia zwykłego

Zobaczmy w Bogu nie tylko światłość świata, ale i naszą osobistą światłość, której bardzo potrzebujemy. Odnajdźmy ją w Eucharystii, w słowie Bożym, w ludziach i wydarzeniach. Jezus mówi: kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności. Niech te słowa zachęcają nas do trwania przy Chrystusie. Zobaczmy w Nim odpowiedź na nasze duchowe mroki. On chce iść przed nami i nas prowadzić. Pozwólmy Mu na to. Idźmy po
Jego śladach. W Nim szukajmy prawdy i życia. W Jego imieniu pokładajmy nadzieję. On nie spocznie, póki nas nie odnajdzie dla siebie. Ucieszmy się Panem, który chce być między nami.

jest