loading

2024.01.24 – ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO

Bóg nie żąda od nas budowania dla siebie świątyń. O wiele bardziej pragnie mieć mieszkanie w naszych sercach i życiu. Będzie to możliwe, gdy zaczniemy lepiej Go słuchać i wypełniać wszystko, o czym do nas mówi. Wiedział o tym dzisiejszy patron św. Franciszek Salezy. Ten pobożny biskup nie tylko sam słuchał Boga, ale zdobywał dla Niego innych ludzi. Swoją miłością i łagodnością otwierał ich na Bożą rzeczywistość. Jego przykład pokazuje, że ten, kto przyjmuje słowo Boże i wciela je w czyn, potrafi być wszystkim dla wszystkich. Jeśli mamy w sobie Boga, nasze życie nigdy nie będzie przegrane. On nadaje mu taką głębię i smak, jakich nic innego dać nie może. Pan zasiewa w nas dobro. Przyjmijmy to ziarno.

jest