loading

2024.01.28 – 4 NIEDZIELA ZWYKŁA

Troska Boga o człowieka przewyższa nasze wyobrażenia i oczekiwania. Nie bójmy się prosić Go o to, czego nam potrzeba, także w sferze duchowej. Prośmy szczególnie o miłosierdzie, wiarę i miłość. Kim byśmy byli bez Pana? Jak byśmy żyli? On przychodzi, by nas wspomagać. Otwórzmy oczy na Jego świętą obecność wśród nas, nie obawiajmy się jej. Zobaczmy Pana, który, jak mówił Benedykt XVI, niczego nie zabiera, ale wszystko daje. Ile jest w nas wiary w Jego obecność? Ile zaufania w Jego wszechmoc? Ile uwielbienia i czci, w stosunku do Jego litości wobec człowieka? On naprawdę ma moc wybawić nas od wszelkiego zła. Uznajmy Jego władzę i moc. Nie wahajmy się prosić Go o wielkie rzeczy. Nasz Pan nie umie dawać mało.