loading

2024.01.31 – ŚW. JANA BOSKO

Dzisiejszego patrona, św. Jana Bosko, cechowały umiłowanie prawdy i miłość do ludzi. Uczył się tego od samego Jezusa. Był Jego niesamowitym odblaskiem w świecie. Zapatrzeni w jego przykład nie poprzestawajmy na biernej obserwacji świata, na narzekaniu, że jest taki zły, na wydawaniu osądów i dzieleniu się przekonaniem, że na tej ziemi nie da się już zrobić nic dobrego. Trzeba wierzyć w Boga i Bogu, i z Nim współpracować. Każdym przejawem służby wobec Pana i ludzi przemieniamy ten świat na lepsze. Tylko najpierw trzeba dać się zapalić miłością i naprawdę kochać. Z miłości jesteśmy w stanie robić takie rzeczy, o jakich nam się nawet nie śniło. Kochajmy!