loading

2024.02.01 – Czwartek 4 tygodnia zwykłego

Obserwacja codzienności prowadzi do wniosku, że ludzie przywiązują wagę do początku i końca konkretnej sytuacji, czy danego okresu. Początek zachęca do snucia planów na przyszłość, koniec zaś rodzi potrzebę czynienia podsumowań i bilansów. Rozpoczynamy kolejny miesiąc w historii naszego życia. Jaki on będzie, tego nie wie nikt. Chrześcijanin stara się patrzeć z nadzieją w przyszłość, z ufnością, świadomy obecności Boga i Jego Opatrzności. W dzisiejszych tekstach liturgicznych wyrażamy pragnienie wielbienia Boga i miłowania bliźnich. Rozpoczynamy kolejny miesiąc z pragnieniem przeżycia go według przykazania miłości Boga i bliźniego, a to otwiera perspektywę na Boże błogosławieństwo dla naszych poczynań.