loading

2024.02.02 – OFIAROWANIE PAŃSKIE

Światło stanowi bezcenną wartość w życiu człowieka. Jest warunkiem życia i rozwoju. Symbolika światła jest wyraźnie obecna od pierwszej strony w Piśmie Świętym, związana z pierwszym dziełem Boga Stwórcy. W liturgii Kościoła symbolizuje samego Jezusa Chrystusa. Według św. Pawła chrześcijanie są dziećmi światłości, natomiast ludzie żyjący w grzechu to synowie ciemności. Dzisiejsze święto eksponuje światło gromnicznej świecy, które na pierwszym miejscu wskazuje osobę Jezusa objawionego światu podczas ofiarowania w świątyni. Ponadto, pobożność chrześcijańska odnosi symbol gromnicy do osoby Maryi, która wydała na świat Zbawiciela, Światło Narodów. Dzień dzisiejszy szczególnie świętują osoby konsekrowane, żyjące dla Światłości i idące drogą Światła.