loading

2024.02.04 – 5 NIEDZIELA ZWYKŁA

Teksty liturgiczne pomagają wejść w atmosferę Dnia Pańskiego i zrozumieć sens niedzielnej liturgii. Już pierwsza antyfona wzywa do wielbienia Boga, ukorzenia się przed Jego świętością. Zasadniczym powodem spotkania się z Bogiem jest uwielbienie Go, oddanie Mu czci jako Bogu, Panu i Ojcu. W przeciwnym razie gromadzenie się na liturgii traci sens. Treść kolekty uświadamia nam, że stajemy przed Bogiem jako wspólnota Jego dzieci, rodzina, która całą ufność pokłada w Ojcu. Natomiast modlitwa po komunii, modlitwa nakarmionych Ciałem Chrystusa, wyraża pragnienie upodobnienia się do Pana, aby pozostać Mu wiernym i w codziennym życiu dawać świadectwo o Jego niezmierzonej miłości. Jak ważną rzeczą jest świadomie uczestniczyć w zgromadzeniu liturgicznym.