loading

2024.02.05 – ŚW. AGATY

Święta Agata, wspominana dziś w liturgii Kościoła, należy do tych postaci, które mało znamy, a mimo to darzymy ogromnym szacunkiem. Nie posiadamy zbyt wiele informacji o jej życiu. Bazujemy raczej na szczątkowych danych historycznych i na legendarnym materiale, którego nie wolno jednak lekceważyć. Legenda nie tworzy się sama, podobnie jak nie każdy stworzy legendy o sobie. Święta Agata wpisała się chwalebnie w trudne początki chrześcijaństwa, na tyle trudne, że potrzebowały ofiary krwi męczeńskiej wielu świadków Chrystusa. To wzbudza nasz szacunek dla wiary przodków. Odgrywają ważną rolę w pamięci liturgicznej Kościoła, a dla chrześcijan stanowią żywe i nieustanne pytanie o jakość wiary. Chodzi o to, aby św. Agata nie kojarzyła się tylko z poświęconym bochenkiem chleba…