loading

2024.02.06 – ŚWIĘTYCH PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY

Czcimy dziś męczenników z Japonii. Paweł Miki, kapłan, i zgromadzeni wokół niego wierni ponieśli śmierć męczeńską za wierność Chrystusowi i Jego Kościołowi. Wydarzyło się to w XVI wieku. W naszym kręgu kulturowym owi męczennicy nie są bliżej znani, jednak dzięki wspomnieniu liturgicznemu możemy uświadomić sobie, że życie Kościoła w różnych zakątkach świata nie zawsze przebiegało i przebiega w wolności i pokoju. W każdej epoce, a nawet każdego dnia, gdzieś na świecie leje się chrześcijańska krew. Kraje Dalekiego Wschodu stanowiły bolesny poligon dla głoszenia Ewangelii i do dziś Kościół nie cieszy się tam wolnością i uznaniem. Oddając cześć męczennikom z Japonii, mamy możliwość modlitewnie jednoczyć się z tymi, którzy cierpią z powodu wiary w tego samego Pana, w którego i my wierzymy.

jest