loading

2024.02.07 – Środa 5 tygodnia zwykłego

Gromadzimy się wokół ołtarza jako wspólnota uczniów Jezusa. Prawdziwa wspólnota to rodzina, przynajmniej taką winna być. Tę prawdę uświadamia pierwsza z modlitewnych oracji dzisiejszej liturgii eucharystycznej. Nie jesteśmy w tym wypadku rodziną związaną więzami krwi, jednak to, co nas jednoczy, jest o wiele głębsze i bardziej trwałe niż naturalne pokrewieństwo. Jesteśmy dziećmi jedynego Boga i to stanowi nasze bogactwo. Jednoczy nas Chrystus, nasz Pan i nadzieja. Prowadzi Duch Święty, Pocieszyciel i źródło mocy. Towarzyszy Maryja, nasza Matka i wspomożycielka, orędują za nami święci, z którymi tworzymy wielką, ponad doczesną rodzinę Bożą. Jako chrześcijanie jesteśmy cudowną, jedyną w historii i we wszechświecie, rodziną.