loading

2024.02.09 – Piątek 5 tygodnia zwykłego

Chociaż piątek stoi w tym samym szeregu, co pozostałe dni powszednie, to jednak dla chrześcijan dzień ten rodzi jednoznaczne skojarzenia. W piątek Jezus Chrystus, Syn Boży, oddał życie na krzyżu dla naszego zbawienia. Dlatego dobrze jest przeżywać piątek w duchu pokuty i postu. Świadomość wydarzenia zbawczego na Golgocie ubogaca także przeżycie Eucharystii w tym dniu. Najświętsza Ofiara, składana na ołtarzu jest pamiątką i bezkrwawym uobecnieniem Ofiary krzyża, której dokonał Najwyższy, jedynie doskonały Kapłan, Jezus Chrystus. Warto ożywić w sobie świadomość tych powiązań dla bardziej żywego i osobistego spotkania z misterium w liturgii Mszy św., dla autentycznego przeżycia spotkania z Jezusem, przychodzącym na ołtarz i do ludzkich serc.