loading

2024.02.10 – ŚW. SCHOLASTYKI

Oddajemy dziś cześć św. Scholastyce. Niewiele wiemy na jej temat oprócz tego, że była siostrą św. Benedykta z Nursji i za przykładem brata dała początek żeńskiemu życiu monastycznemu. Święta Scholastyka uważana jest za matkę duchową sióstr benedyktynek. Zachowały się barwne opowiadania na temat relacji świętego rodzeństwa. Nie tyle jednak ważne są szczegóły biograficzne naszej świętej, ile trwający przez wieki owoc jej życia. Tysiące kobiet, inspirowanych przykładem życia św. Scholastyki, wielkodusznie odpowiedziało na głos Bożego wezwania, aby przez modlitwę i ascezę uczestniczyć w historii świata. Swoją drogą powołania są znakiem sprzeciwu dla grzesznego świata i jego duchowym ratunkiem. A początek stanowi życie skromnej kobiety z VI wieku. Poznacie ich po ich owocach (Mt 7, 20).