loading

2024.02.11 – 6 NIEDZIELA ZWYKŁA

Niedziela, Dzień Pański, gromadzi wspólnotę uczniów Jezusa na Eucharystii. Ten zwyczaj posiada długą tradycję, sięgającą samego początku Kościoła. Wtedy gromadzono się na „łamaniu chleba” w niewielkich, początkowo domowych wspólnotach, nierzadko po kryjomu i z narażeniem życia. Dziś setki i tysiące chrześcijan mogą gromadzić się w świątyniach. Ciągle, niezależnie od epoki, jest to ta sama wspólnota zgromadzona w imię Chrystusa, celebrująca tę samą Eucharystię. Ważne jest to, aby żyć pięknem tradycji, czuć więź z poprzednimi pokoleniami chrześcijan. To umacnia wiarę, gruntuje przekonanie co do słuszności obranej drogi. Przed nami wokół ołtarza gromadzili się święci, wyznawcy i męczennicy. Dziś my podążamy ich drogą, mając jako cel życie święte, teraz i w wieczności.